شما می توانید نظرات . پیشنهادات خود را به ایمیل،sajadshafei@yahoo.com  —-  info@takdoc.ir  پست الکترونیک کنید . در صورت هرگونه مشکل هم می توانید با شماره تماس 04533363298 تماس حاصل فرمایید . ساعت تماس: 10 صبح الی 8شب با تشکر از شما.

کانال تلگرام سایت:telegram.me/yazpoz