پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی چهارم

پاورپوینت درس آهن ربا در زندگی علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

آهن ربا در زندگی

گروهي از دانش آموزان، همراه آموزگار خود از يك مركز بازيافت

زباله بازديد مي كنند
تا از نزديك، جداسازی زباله ها را مشاهده کنند. در بخشی

از اين مركز، زباله های فلزّی را با آهن ربایی بزرگ از بقیه

جدا میکنند.
دانش آموزان مي خواهند بدانند چرا همه ی قوطی های

فلزّی جذب آهن ربا نمی شوند.
برای پاسخ دادن به این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.
آهن ربا همه ي جسم هاي فلزّی را جذب نمیک ند. آهن ربا

ورق آلومينيمی و سيم مسي را جذب نمی كند.
جسم های فلزّی مانند ميخ و گيره ي كاغذ كه آهنی هستند،

جذب آهن ربا مي شوند.
جمع آوری اطّلاعات
در گروه خود، درباره ی اینکه کدام یک  از وسيله هاي فلزّی

خانه ي شما جذب آهن ربا می شود و کدام یک جذب نمی شود،

اطّلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟
اگر یک آهن ربا را به گیره ی فلزّی (گیره ی کاغذ) نزد یک کنیم،..

 

 

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

این پاورپوینت در41اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت, گفت وگو, جمع آوری اطّلاعات،فکرکنید،پیش بینی کنید اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 455کیلوبایت

مطالب مرتبط