پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس شیر حق فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

خودارزیابی
1- در بیت اوّل، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟
2- کدام بیت با مفهوم عبارت«الاعمالُ بِالنّیات» مناسبت دارد؟
3- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تأکید دارد؟
4-………………………………………….
دانش زبانی
وابسته های اسم ( 3) صفت پرسشی، صفت تعجّبی
به جمله های زیر، توجّه کنید.
شما کدام ورزش را دوست دارید؟

چند کارگر در کارگاه کار می کنند؟
در گروه های اسمی مشخص شده، کلمه ای که قبل از اسم آمده است،

«صفت پرسشی»است که دربارۀ نوع، چگونگی یا مقدار اسم، پرسش می کند.

صفت پرسشی، پیش از اسم می آید

و وابستۀ پیشین اسم به شمار می آید. اکنون به جمله های زیر، توجّه کنید.
چه باغ باصفایی روییده اند!

عجب سخن ارزشمندی گفتی!
در هر یک از گروه های اسمی بالا، کلمۀ قبل از اسم،«صفت تعجّب» است و احساس و

عاطفۀ گوینده را دربارۀ اسم، بیان می کند. صفت تعجّبی پیش از اسم می آید و وابستۀ

پیشین اسم، شمرده می شود.
گفت و گو
1- حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن به مفهوم مصراع…

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در15اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,نکته ادبی,گفت وگو,فعالیت های نوشتاری,دانش ادبی,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 194کیلوبایت

مطالب مرتبط