پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم

پاورپوینت درس لطف حق فارسی خوانداری چهارم دبستان

لطف حق
مادر موسی،چون موسی را به نیل در فِکند،از گفته ی رَبِّ جَلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت ،نگاه گفت:«کای فرزندِ خّردِ بی گناه
گر فراموشت کند،لطف خدای چون رهی ،زین کشتیِبی ناخدای؟»
وحی آمد:«کاین چه فکر باطل است؟ رهروِ ما ، اینک اندر منزل است
ما گرفتیم آنچه را انداختی دستِ حق را دیدی و نشناختی؟

درست و نادرست
1- مادر موسی وقتی گهواره ی او را به رود نیل سپرد، دنبال او رفت.
2- مهرِ مادر موسی به فرزندش، كمتر از محبّت خدا به موسی بود.

درك ملطب
1- زمانی كه مادر موسی فرزندش را در آب انداخت ، چه احساسی داشت؟
2- منظور از«كشتی بی ناخدا» چیست؟
3- سه صفت خداوند را كه در متن شعر به آن اشاره شده است، بیان كنید.
4-مقصود شاعر در مصراع«دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟

واژ ه آموزی
مكتب، اتاقی بود بزرگ كه همه گرداگرد آن روی زمین می نشستیم.
گرداگرد، یعنی دور تا دور.
بر اثر بارندگی زیاد، رودخانه لبالب از آب شده بود.
لبالب، یعنی پر.
سراسر دشت پر از شقایقهای وحشی بود.
سراسر، یعنی همه جا.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان 

نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

این پاورپوینت در13اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,درست و نادرست,درک مطلب,واژه آموزی,شعر,خوانش و فهم, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 221کیلوبایت

مطالب مرتبط