پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم

پاورپوینت درس ستاره ی روشن فارسی خوانداری ششم دبستان

آو ای گنجشکان

شیخ مکتب خانه بر تشکچه نشسته بود و بر بالش تکیه داشت.کودکان نیز بر تشکچه های خویش

بودند و سر در کتاب حافظ داشتند. قرآن خوانده بودند و شیخ گفته بود: اکنون

به آواز گنجشکان گوش می دهیم.
کودکان در سکوت، به آواز گنجشکانِ درختِ مکتب خانه، گوش می دادند.
عادت بود، میان دو درس، سکوت بود و گوش دادن به جیک جیکِ گنجشکان که فراوان بودند بر درخت.

غوغا می کردند گنجشکان. عجب بود.
که هنگام درس، ساکت بودند. سر بر بال و سینه می گذاشتند. در خود بودند هیچ صدایی نبود، جز صدای

شیخکه می خواند:«بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود» صدای کوفتن کوبه ی درِ مکتب آمد. شیخ

گفت: کسی برود، ببیند کیست؟ «ممنون» . بود که آمده بود. «ممنون» همه ی آن چیزهایی که حافظ

گفته بود، داشت. ممنون مست کتاب بود.
و عاشقِ دانش، ظاهری آشفته داشت و پیراهنی کهنه.«مجنون» هم صدایش می کردند. اهلِ بحث بود
و مدّعیِ دانایی. پس از هر بحث، قانع می شد یا نمی شد، می گفت«ممنون» و می رفت.

هر جا کتابی بود، مکتبی بود، می رفت و می گفت: به من چیزی بیاموزید.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

این پاورپوینت در35 اسلایدتنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود ,فعالیت, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 331کیلوبایت

مطالب مرتبط