نحوه پرداخت و دانلود و فایل های نمونه پاورپوینت رو به صورت ویدیویی در اینجا ببینید

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری ششم

پاورپوینت درس هفت خان رستم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

دوستانِ همدل
وارد حیاط مدرسه که شدم، احساس غریبی کردم. شیراز کجا و آنجا کجا؟

صدای همهمه ی بچّه ها مدرسه
را پُر کرده بود. زبانشان را نمی فهمیدم. حتّیٰ یک کلمه هم تُرکی بلد نبودم.

زنگ کلاس را زدند. زنگ دوم بود. من و بابا، رفته بودیم اداره ی آموزش و پرورش،

یک نامه گرفته بودیم که اسم مرا بنویسند. بعد از زنگ اوّل به مدرسه

رسیده بودیم. وارد کلاس که شدم، همه با تعجّب نگاهم کردند.
پسری که معلوم بود مبصر کلاس است، به ترکی گفت:«تَزَه گلیپسَن» آمده ای؟

وقتی دید که جواب نمی دهم، با تندی گفت:«نیه جاواب ورمیسَن؟»

( چرا جواب نمی دهی). نگاهم را به کف کلاس دوختم و گفتم:«ترکی بلد نیستم».
صداهایی از گوشه و کنار کلاس بلند شد: فارسۡده، فارسۡدِه.(فارس است، فارس است).
یکی از بچّه های ته کلاس، خطاب به من گفت:«من هم فارسم.اسمت چیست؟»:
ذوق زده شدم و لبخندی زدم و گفتم:«یونس… اسمم یونس است».
زنگِ تعطیل را که زدند، به کوچه دویدم. تازه، کوچه ی مدرسه را پشت سر گذاشته بودم و داشتم وارد
خیابان می شدم که دستی به شانه ام خورد:

نمونه اسلایدپاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلایدپاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلایدپاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

این پاورپوینت در47اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود ,فعالیت, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 298کیلوبایت