پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم

پاورپوینت درس دوستی فارسی خوانداری ششم دبستان

خودارزیابی
1. در دوستیابی چگونه رفتار می کنید؟
2. منظور از«تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد» چیست؟
3. با کسانی که«نیم دوست» هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟
4-افرادی که در کارها با دیگران مشورت م یکنند، چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت
نمی کنند؟
5-
یادآوری
در این درس خوانده ایم که:
– همی طلب، یعنی بطلب
– همی دار، یعنی بدار
اکنون به کاربرد امروزی فعل های زیر توجّه کنید.
الف) هیچ کس بی نیازتر از او نتواند بود ← هیچ کس بی نیازتر از او نمی تواند باشد.

هیچ کار بی مزد نتوان کرد
ب) هیچ کار بی مزد نتوان کرد ← هیچ کاری را بدون مزد نمی توان انجام داد.
پ) دوست همی طلب ← برای خود دوست انتخاب کن.
ت) دوستان کهن را برجای همی دار ← دوستان قدیمی را نگه دار.
به قصّه ی«یک قطره عسل» با دقّت گوش دهید و سپس درباره ی

پرسش های زیرگفت وگو کنید.
1- سگ شکاری از نظر ظاهر چه ویژگی هایی داشت؟
2- شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟
3- شکارچی با دیدن عسل چه تصمیمی گرفت؟
4- شکارچی چگونه موفّق شد که کوزه اش را از عسل پر کند؟

 

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری ششم دبستان

 

این پاورپوینت در14اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود ,فعالیت, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 150کیلوبایت

مطالب مرتبط