پاورپوینت درس هشتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هشتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هشتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هشتم علوم تجربی چهارم

پاورپوینت درس آسمان در شب علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

ایمان که دلش می خواست با
زندگی عشایر آشنا شود، با
عمویش به استان فارس سفر کرد.
درآنجا یک روز هنگام غروب
خورشید، نقطه ای درخشان در
آسمان نظر او را جلب کرد. با
تاریک شدن هوا، او آسمان را پر
از آن نقطه های روشن دید و از
دیدن آنها شگفت زده شد.
ایمان که دلش می خواست با زندگی عشایر آشنا شود،

با عمویش به استان فارس سفر کرد.
درآنجا یک روز هنگام غروب خورشید، نقطه ای درخشان

در آسمان نظر او را جلب کرد. با تاریک شدن هوا، او آسمان

را پر از آن نقطه های روشن دید و از
دیدن آنها شگفت زده شد.
وسایل و موادّ لازم:
1- 7 نی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.
2- هر یک از نی ها را با توجّه به اندازه هایی که در جدول

زیر داده شده است، با قیچی ببرید.
3- مقداری از ورق آلومینیمی را مچاله کنید و به سر نی ها

وصل کنید.
4- سر دیگر نی ها را، مانند شکل، با استفاده از خمیر روی

نقطه های نشان داده شده بچسبانید.
5- از روبه رو به آنچه…

پاورپوینت درس هشتم اسمان در شب علوم تجربی چهارم دبستان

پاورپوینت درس هشتم اسمان در شب علوم تجربی چهارم دبستان

 

پاورپوینت درس هشتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هشتم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

 

این پاورپوینت در36اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت, گفت وگو, جمع آوری اطّلاعات،فکرکنید،پیش بینی کنید اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1،277کیلوبایت

مطالب مرتبط