پاورپوینت درس سوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

همهٔ موادی که می پوشید، می خورید، می سوزانید و از آنها استفاده می کنید از ذرّه های ریزتری ساخته شده اند. این ذره های ریز را نمی توان با چشم مشاهده کرد؛ اما آنها وجود دارند. به ذره های ریز سازندهٔ مواد، اتم می گویند. در واقع اتم ها اصلی ترین ذره های سازندهٔ جهان اند؛ اما پرسش اصلی این است که اتم ها چه ساختاری دارند؟ خواص آنها چیست؟
چگونه می توان آنها را مطالعه کرد؟

تمام این پرسشها و پرسشهای دیگری که به ذهن شما می رسد، ذهن دانشمندان را سال های زیادی به خود مشغول کرده بود. آنها برای یافتن پاسخ پرسش های خود آزمایش های زیادی را انجام دادند اما چگونه ذره های غیرقابل مشاهده را مطالعه می کنیم؟

فکر کنید

همان طور که می دانید، بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی بینیم؛ اما، می دانیم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد. آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود آن را نشان دهد.

فعالیّت

1- برای این فعّالیت، مسابقهٔ زیر را انجام دهید.
الف) ابتدا به گروه های مختلف تقسیم شوید. هرگروه با ابزارداده شده، پنج گلولهٔ خمیری طوری درست کند که یکی از گلوله ها بدون هسته و چهار تای دیگر دارای هسته باشند. دقت کنید که جنس هسته ها متفاوت باشند.

ب) گلوله ها را شماره گذاری، و مشخصات هر یک را برای خود یادداشت کنید.
پ) هرگروه ، گلوله های خود را با گروه دیگر مبادله کند و از آن گروه بخواهد که به کمک ابزار موجود و با چند آزمایش، ساختار و درون گلوله ها را پیش بینی کند.
ت) در پایان از گروه همکار خود بخواهید میزان درستی پاسخ های شما را مشخص کند.

2- گلوله ها را مانند شکل با یک چاقو دوقسمت کنید و ساختار آنها و جنس هسته ها را با مشاهدهٔ مستقیم، مشخص و یادداشت کنید. 2 گلوله ها را مانند شکل با یک چاقو دوقسمت کنید

نمونه اسلایدپاورپوینت درس سوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس سوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

نمونه الایدپاورپوینت درس سوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس سوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

این پاورپوینت در58اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن های آیا میدانید,جمع آوری اطلاعات,فعالیت کلاسی, آزمایش,خود را بیازمایید.اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 621کیلوبایت