پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

ترسیم با رایانه

در این پودمان، با نوآوری و فناوری یک شکل منظم را ترسیم می کنید و به نظم موجود در آفریده های خداوند فکر می کنید.
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:
 کار گروهی، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای ؛
 انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛
 ترسیم شکل های ساده هندسی ؛
 استفاده از ابزار های ویرایش و اصلاح ترسیم ؛
 به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛
 اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛
 کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛
 تر سیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛
 رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
کاربرد ترسیم با رایانه در برخی مشاغل
در سال های قبل نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت را در درس کار و فناوری و دیگر نقشه ها را در سایر دروس به صورت دست آزاد یا با استفاده از وسایل نقشه کشی همچون خط کش و گونیا ترسیم کردید. هر کدام از این فناوری ها کاربرد خاص خود را دارند.
با پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری ترسیم با رایانه در مشاغل و حرفه های گوناگون بسیار کاربرد پیدا کرده است. از جملهٔ این کاربرد ها می توان به ترسیم نقشه های صنعتی در تولید قطعات، ترسیم نقوش در هنر، ترسیم نقشه های ساختمانی و ترسیم الگو های طراحی دوخت اشاره کرد (شکل2-1)

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

 

این پاورپوینت در51سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید,لوح فشرده, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 844کیلوبایت