پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

ساز و کارهای حرکتی

در این پودمان پس از بررسی چند نمونه ساز و کار حرکتی، با استفاده از مهارت هایی که در سال های گذشته در کار با چوب، کار با فلز و برق و الکترونیک به دست آورده اید، کارهای خلاقانه ای از جمله ساخت یک ساز وکار حرکتی را انجام می دهید.
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:
کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛
 تفکر سیستمی؛
 مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛
 طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛
 تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛
 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
ساز و کارهای حرکتی
در درس کار و فناوری پایهٔ هفتم تعریف سیستم را خوانده اید. سیستم مجموعه اى است که اجزاى آن با هم در ارتباط اند.
این اجزا با فرایندهایی، ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کنند. مثال هایی نیز برای آن بیان شد. در چند کار کلاسی نمونه هایی از سیستم ها را بررسی کردید.
برخی از اجزای سیستم ها را ساز و کار حرکتی می نامند و در واقع این ساز و کارهای حرکتی هستند که در سیستم ها نقش اصلی را دارند. شکل 1-3برخی از ساز و کارهای حرکتی را نشان می دهد.

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

 

این پاورپوینت در77سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید,لوح فشرده, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1/813کیلوبایت