پاورپوینت درس پنجم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

برق

در تمام ساختما نها سیم کِشی برق وجود دارد.
بارها اتفاق می افتد که قسمتی از این سیستم دچار
مشکل می شود
و نیاز به تعمیر یا سیم کشی مجدد
دارد.در این پودمان مهار تهایی جهت طراحی،
سیم کشی،نگه داری و تعمیر برخی از مدارهای
روشنایی برق ساختمان را کسب می کنید.
کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش گری،
 مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛
 طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛
 نگ هداری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛
 طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛
نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛
طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛
نگ هداری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛
رعای ت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
انرژی الکتریسیته
یکی از مهم ترین دست یافته های بشر، دسترسی به انرژی الکتریسیته یا نیروی برق است. تاریخچه این انرژی به کشف سنگ مگنزیا و خاصیت آهن ربایی آن برمی گردد. برق توانسته تحول عظیمی در صنعت های دیگر رقم بزند و باعث پیشرفت های زیادی در علم و تکنولوژی شود.
با نگاهی به اطراف خود متوجه می شوید که از روش های متنوعی برای تولید این انرژی استفاده می شود؛ سال گذشته با برخی از این رو شها آشنا شدید. امروزه انرژ یهای نو نقش مهمی در تأمین الکتریسیته ایفا می کنند.
منظور از انرژ یهای نو چیست؟ چند نمونه را نام ببرید.
حوزه های متنوعی در دنیای کار، پیرامون برق و الکتریسیته ازجمله الکترونیک، الکتروتکنیک )قدرت(، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و … وجود دارد که هرکدام، شاخه های تخصصیِ فراوانی را در بخش های خانگی، اداری، صنعتی، آزمایشگاهی، زیباسازی شهری و … شامل می شوند )شکل 5-1(.

نمونه اسلاید پاورپوینت درس پنجم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس پنجم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس پنجم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس پنجم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

 

این پاورپوینت در84سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید,لوح فشرده, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1/801کیلوبایت