برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

با استناد به سخنرانی مقام معظم رهبری راهکارهای لازم برای اینکه ایران عزیز در علم و فرهنگ پیشتاز باشد را بدین گونه بیان میکنیم. تا پنجاه سال ديگر ايران بايد در مرتبه بالاي علمي در دنيا باشد. شرایط رسيدن به اين هدف : تنبلي نكردن،‌ غفلت نكردن، خسته نشدن، از ورود در اين راه وحشت نكردن، پرورش دادن و ميدان دادن به نخبگان علمي و مضاعف كردن تلاش هاست. اين‌ها وظايف دولت است.

باید برنامه ريزي براي پیشرفت علم در افق پنجاه سال آينده صورت گيرد.

باید هدف اين باشد كه پنجاه سال بعد، كشور يكي از مراجع عمده و درجه اول علمي دنيا باشد. اين يك آرزو و يك قله دست يافتني است. اگر ملت ايران بتواند خودش را به قله هاي پيشرفت و علم و ترقي برساند يك دروازه عظيمي را جلوي راه ملت ها باز مي كند. پيشرفت و حركت علمي براي كشور ما به دليل عقت ماندگي هاي ده ها سال قبل از انقلاب، يك نياز و تأكيد مؤكد و مضاعف است. پرچم جمهوري اسلامي در صورت پيشرفت توان علمي و اعتلاي سطح زندگي مادي، در جهان سرپا و پيروز خواهد ماند.

كشور بايد به عزت علمي برسد.

هدف هم بايد مرجعيت علمي باشد. مقدمات آن عبارت است از: خود آگاهي و احساس اینکه ما مي توانيم و بايد بتوانيم، تهيه نقشه جامع علمي كشور كه دچار سردرگمي نباشيم و بعد از آن ايجاد نظام مهندسي اين نقشه و تبديل نقشه جامع علمي به صدها پروژه علمي و سپردن آنها به پيمانكاران امين كه همين دانشگاه ها و اساتيد و مراكز علمي و تحقيقاتي هستند و بعد ايجاد شبكه نظارت بر پيشرفت علمي. اينها همه بايد در طرح مهندسي نقشه علمي ديده شود. فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي ايران براي پيشرفت علمي: ملت بزرگ و باهوش و با استعداد و جوان و بيدار و زنده، اكثريت جوان كشور، موقعيت خوب طبيعي كشور و منابع غني زيرزميني و جمعيت خوب، جغرافياي مناسب، موقعيت مناسب جهاني از لحاظ زمين و جمعيت، سابقه و گذشته مناسب علمي و فرهنگي‌، نظام جمهوري اسلامي كه امكان حضور و بروز استعداد و فعاليت و تلاش و رشد و تكامل علمي و فكري را به مردم مي دهد، متدين و مردمي بودن مسئولان و دولت و مجلس، خط پيروي از اسلام و از همه بالاتر، خط استقلال و عدم قبول سلطه بيگانه دلایل امكان پيشرفت علمي کشور: بالاتر بودن استعداد ملت مااز سطح متوسط دنيا، بالا بودن تعداد افراد با استعدادهاي درخشان، وجود استعدادهاي استثنايي و نوابغ و دينداري مردم.

جهالت هاي گوناگون مانع اصلي پيشرفت علم است.

پايه پيشرفت هاي علمي كشور در دوران دفاع مقدس گذاشته شد.

عنصر اصلي در پيشرفت علم

عنصر اصلي در پيشرفت علم، نيروي انساني علاقمند است (دركنار تحقيقات، بودجه، فضا و ميدان كار، اتصال دانشگاه و صنعت و… كه اينها نيز جزو لوازم پيشرفت علمي است).

آگاهي به استعدادهاي خودي و نيز دشمنان و معارضان، دومبنای مهم برای پيشرفت هاي عظيم علمي است.

مديريت علمي در پيشرفت علمي بسیار مهم است.

رشد علمي كشور يك فرايند است و در اين فرآيند، مراكز علمي بويژه دانشگاه با حلقه هاي قبل و بعد از خود مرتبط مي باشد. براي تأمين رشد علمي بايد اين فرايند را تأمين و تضمين كنيم. يعني از دبستان تا مقاطع عالي دانشگاه و بعد تا مراكز تحقيقاتي و صنعت و فناوري و ايجاد جهش در فناوري هاي گوناگون بايد در اين فرآيند ديده شود. اين كار علاوه بر وزارت آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك مجمع سياست گذار و سياست ساز و تصميم گير است.

اهميت خطرپذيري و پشتكار براي پيشرفت علمی.

رشد علمي و ارتقاي مديريت هاي كشور از لحاظ سطح علمي، يكي از آرمان هاي ما در تحول همراه با پيشرفت كشور است.

دنبال روي از غرب در زمينه هاي علمي و نظريات علمي و نا اميد و مأيوس شدن از رسيدن به اهداف از لحاظ علمي يكي از بيراهه‌هاي پيشرفت است.

پيشرفت علم، هم به فرهنگ حمايت از علم و پژوهش و كارهاي مديريتي و هم علاقه و اراده و همت جوانان نياز دارد كه اين حتي مهمتر از اولي است.

صبر و پايمردي، عامل پيشرفت ملت در علم و فناوري

محيطي كه در آن اميد نباشد ضد پیشرفت است.

محیط هرج و مرج، ضدپیشرفت است.

نفي جمود و تحجر و خودباختگي و تقليد و تاکید بر نشاط اجتهادي و توليد فكر علمي و ديني در جريان پیشرفت علمی كشور.

برای اینکه امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیشتاز باشد چه باید کرد؟

مطالب مرتبط