بایگانی دسته بندی "فارسی"

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

  پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشا خانه جهانی که در آن زندگی می کنیم،سرشار از شگفتی هااست.پدیده هایی لطیف ،زیباو عجیب پیش روی ما هستند که…

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه آداب زندگانی بدان که مردم بی هنر ،مادام بی سود باشد،چون مُغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛جهد کن که…

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم دورۀ اول متوسطه دوستی و پیوند با دیگران یکی از مهم ترین نیازهای انسان است .هنگامی که آدمی با مشکل یا مسئله ای رویارو…

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه مثل آیینه متن های تعلیمی، با هدف آموزش و اندرز، نوشته شده اند، از این رو ، خواننده باید آهنگ…

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه

 پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه درس2عجایبِ صُنعِ حق تعالی اين درس به توصيف زيبايي هاي طبيعت ميپردازد. توصيف يعني وصف نمودن و جزئيات و ويژگي هاي يك…

پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس اول فارسی نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه   نمونه اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول…