بایگانی دسته بندی "فارسی نهم"

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه مثل آیینه متن های تعلیمی، با هدف آموزش و اندرز، نوشته شده اند، از این رو ، خواننده باید آهنگ…

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه

 پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه درس2عجایبِ صُنعِ حق تعالی اين درس به توصيف زيبايي هاي طبيعت ميپردازد. توصيف يعني وصف نمودن و جزئيات و ويژگي هاي يك…

پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس اول فارسی نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه   نمونه اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول…