بایگانی دسته بندی "پیام آسمانی نهم"

پاورپوینت درس دهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس دهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس دهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه انتخاب سرنوشت ساز همهٔ ما در طول زندگی با نیازهای گوناگونی روبه رو هستیم؛ نیاز به آب ، غذا ،…

پاورپوینت درس هشتم پیام آسمانی پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه نمونه اسلاید پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه نمونه اسلاید پاورپوینت درس هشتم پیام های…

پاورپوینت درس هفتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه         این پاورپوینت در29اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت…