More

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه ترسیم با رایانه در این پودمان، با نوآوری و فناوری یک شکل منظم را ترسیم می کنید و به نظم موجود…