پاورپوینت دانش آموزی

پاورپوینت
Banner corner : site parandehgharib.ir
More

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان   این پاورپوینت در50اسلاید تنظیم شده…

More

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   این…

More

پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان امّا باز نمی توانستند حیاط مدرسه و راهروها و کلاس ها را خوب نظافت کنند. مدیر مدرسه از دستش راضی نبود و…