پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی نهم

پاور پوینت درس مثل آيینه و كار و شايستگی فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

مثل آیینه
متن های تعلیمی، با هدف آموزش و اندرز، نوشته شده اند، از این رو ، خواننده باید آهنگ و لحن متناسب با فضای تعلیمی را رعایت كند
در لحن تعلیمی، خواننده با حفظ روحیه نیكا ندیشی و خیرخواهی،نرمی و ملایمت در گفتار را به كار می گیرد.

حفظ آرامش ون رم گفتاری، بر تأثیر كلام اندرزی می افزاید،

البته گاهی اندرز و تعلیم با زنهار و پرهیز، همراه است و نباید آن را با لحن دستوری و فرمان، یكی دانست.
خود ارزیابی
1- نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره كرده است؟
2- ویژگی های مشترك آیینه و دوست را بیان كنید.
3- به نظر شما چه ارتباطی میان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟
4-……………………………………………….
نکتۀادبی
به بیت زیر، توجّه كنید:
«چو بفروختی، از که خواهی خرید؟ متاع جوانی به بازار نیست»
گاهی برای تأكید بر سخن و گاهی برای رد یا نفی آن،پرسشی را مطرح می كنیم.

همان گونه كه می بینید در مصراع اوّل بیت بالا، پرسشی مطرح شده است

نمونه اسلایدپاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

 

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در19اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,نکته ادبی,گفت وگو,واژه شناسی,نکته زبانی,نوشتن,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 614کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط