پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی هشتم

پاورپوینت درس تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

تغییرهای شیمیایی
در خدمت زندگی
همهٔ مواد، انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به طوری که در اثر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی انرژی آنها تغییر می کند.

چگونه می توان از انرژی ذخیره شده در مواد استفاده کرد؟ آیا می توان انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرمایی تبدیل کرد؟
تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می شوند.
اگر یک لیوان شیر تازه را چندین ساعت در هوای گرم و آزاد قرار دهید، چه خواهد شد؟ آیا مزه و بوی آن تغییر می کند؟

آیا خواص شیر پس از ماندن در هوای گرم با خواص شیر تازه یکسان است؟ هر روز شاهد تغییرهای شیمیایی زیادی

مانند ترش شدن شیر در زندگی روزانهٔ خود هستیم. شما نیز چند نمونه از این تغییرها را نام ببرید.

تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند. برای مثال، ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیرمفید است؛

زیرا شیر ترش شده قابل خوردن نیست. باید مقدار زیادی انرژی و پول هزینه کنیم تا بتوانیم …

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در43اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه آیا میدانید,جمع آوری اطلاعات,فعالیت کلاسی, آزمایش,خود را بیازمایید.اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 465کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط