پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم

پاورپوینت درس جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه میكنند مطالعات اجتماعی

پایۀ چهارم دبستان

جغرافی دانان چگونه محیط های
 زندگی را مطالعه میكنند؟
همه ی ما دوست داریم محیط زندگی خود را بشناسیم و با ویژگی های آن آشنا شویم. راستی، آیا همه ی

محیط ها، شهر ها و روستاها شبیه هم هستند؟ چگونه می توانیم محیط های دیگر را بشناسیم؟ یکی از راه های

شناخت محیط زندگی خود و دیگران استفاده از دانش جغرافیاست.

وقتی شما مشغول تحقیق درباره ی شهر یا روستای محلّ زندگ یتان هستید، در واقع از دان ش جغرافیا استفاده

می کنید.دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی

زندگی مردم در مکا نهای مختلف آگاه شویم.
بچّه ها، من جغرافی دان هستم. جغراف یدان کسی است که مکا نهای مختلف و زندگی مردم در این مکا نها

را مطالعه میکند. جغرافی دان ها از محیط های مختلف بازدید می کنند و می کوشند همه چیز را به خوبی

مشاهده کنند. آن ها همچنین کتاب هایی را که درباره ی محیط ها و موضوع های جغرافیایی نوشته شده اند،

مطالعه می کنند.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

این پاورپوینت در10اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت,به کار ببندیم, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 182کیلوبایت

مطالب مرتبط