پاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم

پاورپوینت درس هم زيستی با مامِ ميهن فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

همزیستی با مامِ میهن
لحن میهنی، گونه ای از لحن خوانش متن است که در آن، خواننده می کوشد

با شور و حرارتی برانگیزاننده، غیرت ملّی و حس همدلی را بیدار سازد و با بهره گیری از عاطفه و حس و حال مناسب، شنونده را به احترام و دوستی میهن، فراخواند.
خود ارزیابی
1- چرا میهن را به مادر تشبیه میكنند؟
2- به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟
3- یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد؟
4-………………………………
نکته زبانی
به بیت ها و جمله های زیر، دقّت كنید:
همی خواهم از کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان
که باشد ز هَر بد، نگهدارتان همه نیک نامی بود یارتان
(فردوسی)
خوشی و ناخوشی یکی را به دیگری پیوند می زند.
ستد و داد مادر- فرزندی و جان فشانی یکی برای دیگری، دوسویه است.
در بیت ها و عبارت های بالا به ترتیب كلمه های«آشكار و نهان»،«نیکی و بد»،«خوشی و ناخوشی»و«ستد و داد»

به كار رفته است. شما با نوع رابطه بین این كلمه ها آشنا هستید.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در24اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,نکته ادبی,گفت وگو,واژه شناسی,نکته زبانی,نوشتن,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 701کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط