پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم

پاورپوینت درس رهايی از قفس فارسی خوانداری چهارم دبستان

رهايی از قفس

رهایی از قفس
روزی بود و روزگاری.در شهری بازرگان ثروتمندی بود که طوطی زیبا و شیرین زبانی داشت.اوهر روز با طوطی،سخن می گفت و از صحبت هایش لذت می برد.
بازرگان،روزی تصمیم گرفتبه هندوستان سفر کند. او هربار که به سفر می رفت،برای دوستان و

غلامانش هدیه ای می آورد.
قَدَمِ یازدهم
یكی بود، یكی نبود، به جز خدا كسی نبود. زیر گنبد كبود، یك روز صبح زود، یك شیر بزرگ، یك

بچّه ی كوچك به دنیا آورد. كجا؟ توی یك جنگل پر درخت؟ نه! توی یك غار بزرگ؟ نه! او

بچّه اش را توی یك قفس، در یك با غوحش، توی یك شهر شلوغ به دنیا آورد.
چند روز گذشت. شیر كوچولو كمی بزر گتر شد. او هر روز شیر مادرش
را می خورد. با دُم او بازی می كرد. از سر و كولش بالا می رفت. گاهی هم توی قفس راه

می رفت. از اوّل قفس تا آخر آن فقط ده قدم بود. شیر كوچولو وقتی ده قدم جلو می رفت،

سرش می خورد به میله های قفس و دَنگ صدا میكرد و درد می گرفت.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری چهارم دبستان

این پاورپوینت در35اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,درست و نادرست,درک مطلب,واژه آموزی,شعر,خوانش و فهم, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 602کیلوبایت

مطالب مرتبط