پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم

پاورپوینت درس پرسشگری فارسی خوانداری چهارم دبستان

پرسشگری

درست و نادرست
1- گوش همه ی موجودات شكل علامت سؤال است.
2- سؤال های زیادی در مغز ما انسان ها میچرخد.
3- در دنیا به همه ی سؤا لها پاسخ داده میشود.
درك ملطب
1- چه كسانی به دنبال سؤا لهای خود می روند؟
2 دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجّه به متن بیان كنید.
3- «ابوریحان همواره در جست وجوی علّت اتّفاقاتی بود كه در اطرافش روی میداد».مفهوم این جمله را با مثال

بیان كنید.
4-……………………………………….
دانش زبانی
جمله های زیر را بخوانید.
مریم روزنامه را روی میز گذاشت.
سینا كیف را به پدرش داد.
حالا به نمودار جمله ها دقّت كنید. در گروه گفت وگو كنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.

وقتی به كسی بگویید:«مریم روزنامه را گذاشت». او میپرسد:«؟ كجا گذاشت؟» برای اینكه پیام كامل باشد، جمله ی شما بخش دیگری نیز دارد.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان 

نمونه اسلایدپاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری چهارم دبستان

این پاورپوینت در16اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,درست و نادرست,درک مطلب,واژه آموزی,شعر,خوانش و فهم, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 244کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط