پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری ششم

پاورپوینت درس پنجره های شناخت فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

هُدهُد
روزی بود و روزگاری. در نزدیکی شهر،هُدهُدی بود که بسیار باهوش و زیرک بود و در باغی،

بر درختی لانه داشت و در آن باغ، پیرزنی زندگی می کرد و چون پیرزن هر روز ریزه های نان،

روی بام خانه اش می ریخت و هدهد می خورد با هم آشنا شده بودند و گاهی با هم

احوالپرسی می کردند.
یک روز پیرزن از خانه بیرون آمد تا دنبال کاری برود، دید هدهد هم از آشیانه بیرون آمده،

روی شاخه ی درخت، نشسته است و آواز می خواند.
پیرزن گفت:«می دانی چه خبر است؟».
هدهد گفت:«چندان بی خبر هم نیستم، مگر خبر تازه ای است»؟
پیرزن گفت:«زیر درخت را نگاه کن ،بچّه ها را می بینی؟».
هدهد گفت:«می بینم ،دارند بازی می کنند».
پیرزن گفت:«معلوم می شود با همه ی زیرکی خیلی ساده ای. آ نها بازی نمی کنند بلکه دام و تله

میگذارند تا تو و امثال تو را در دام بیندازند».
هدهد گفت:«گر برای من است، زحمت بیهوده می کشند، من خیلی باهو شتر و زیر کتر از آن هستم

که در دام بیفتم. تو هنوز مرا نشناخته ای..

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

این پاورپوینت در42اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود ,فعالیت, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 514کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط