پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری ششم

پاورپوینت درس هوشیاری فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

درك مطلب
1- با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟
2- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟
3- باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟
4-……………………….
دانش زبانی
در سالهای گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک بخش (هجا) دارند.
□ مانند گل، دل، رفت ، چید
گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش (هجا) دارند.
□ رفتن – دل دار – گُل کار ( 2 بخش)
□ رفتنی – دل داری- گل کاری ( 3 بخش)
خواندنِ کلم هها و جمله های کوتاه و یک بخشی معمولاً مشکلی ندارد؛ امّا در چند بخش یها،

خواندن و تشخیص شکل درست، دشوار است. به نمونه ی زیر توجّه کنید:
شاه، بازی داشت.
بخوان و حفظ کن
سخن
با اینکه سخن به لطف آب است
کم گفتن هرسخن،صواب است0
آب ارچه همه زلال خیزد
از خوردن پر،ملال خیزد
کم گوی و گزیده گوی،چون دُر
تا ز اندک تو،جهان شود پر

لاف از سخن چو دُر
تا ز اندک تو،جهان شودپر
لاف از سخن چو دُر توان زد
آن خشت بود که پر توان زد

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

این پاورپوینت در16اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود ,فعالیت, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 166کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط