پاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی ششم

پاورپوینت درس ورزش و نیرو1 علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

ورزش و نیرو1

نیروها در تمام زندگی ما حضور دارند. ما آنها را نمی بینیم؛ امّا می توانیم اثر آنها را بر اجسام یا خودمان

مشاهده(حس) کنیم؛ به عبارت دیگر می توانیم بگوییم نیرو سبب چه چیزی می شود.
وقتی با ضربه زدن یا پرتاب توپ، بازی را شروع می کنیم، وقتی در حال دوچرخه سواری هستیم و یا در حال دویدن،

در همه ی موارد در حال وارد کردن نیرو هستیم.
فعالیّت
به تصویرهای مختلف صفحه ی قبل نگاه کنید.
الف) در هر یک از تصویر ها چه فعّالیّتی در حال انجام است؟
ب) نتیجه ی این فعّالیّت بر روی جسم (توپ، تیر و …) چیست؟
گفت وگو کنید
جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیتهای روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می شود

و یا هم کشیده می شود و هم هل داده می شود. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می توانید

موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.
آیا در این فعّالیت ها حالتی هست که جسم کشیده نشود….

نمونه اسلایدپاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلایدپاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

نمونه اسلایدپاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

این پاورپوینت در32اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه بامتن ایستگاه فکر,جمع آوری اطلاعات ,گفت وگو کنید,فعالیت,آزمایش کنید، پژوهش,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 538کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط