پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی ششم

پاورپوینت درس جنگل برای کیست علوم تجربی پایه ششم دبستان

جنگل برای کیست

می خورد و خورده می شود
در کلاس چهارم با زنجیر هی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.
الف) رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی نشان دهید.
ب) در این زنجیر ه، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟
پ) زنجیره های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.
ب) زنجیره های غذایی را در شکل زیر پیدا و آن ها را رسم کنید.
آیا در زنجیره هایی که رسم کرده اید، گیاهان و جانوران مشترکی وجود دارند؟ آن ها را مشخّص کنید.
ایستگاه فکر
دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در یک محیط، شبکه ی غذایی رسم می کنند.

اکنون شما نیز با استفاده از جانوران و گیاهان مشترکِ این زنجیر ه های بالا، یک شبکه ی غذایی رسم کنید.
آیا بین زنجیره هایی که رسم کرده اید، ارتباطی (جانداران مشترک) وجود دارد؟ آنها را مشخّص کنید.
فکرکنید
الف) دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط، شبک هی غذایی رسم می کنند..

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم دبستان

این پاورپوینت در34اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه بامتن ایستگاه فکر,جمع آوری اطلاعات ,گفت وگو کنید,فعالیت,آزمایش کنید، پژوهش,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1/403کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط