پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت درس راز موفقیت هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

راز موفقیت

قلم نی را درمرکّب زد و شروع به نوشتن کرد:
به هزار نقش زیبا گل وسبزه را کشیدی
شب و روز و کوه دریا همه را تو آفریدی
نگاهی به خطّش انداخت.
چه خطّ بدی! خیلی خراب است! دوباره بنویسم.
این بار با دقّت بیشتری شروع به نوشتن کرد و همان دو بیت را نوشت؛ امّا باز خوب نشد. وسایلش را کنار گذاشت

و با نااُمیدی گفت:«نه! نمی توانم! اصلاً من در خو شنویسی موفّق نمی شوم. بهتر است آن را کنار بگذارم»
مادرش گفت:؟«این قلم نی جنسش خوب نیست و درست تراشیده نشده است. کاغذت هم مرغوب نیست

و جوهر روی آن پخش می شود. اگر می خواهی خوش نویس شوی، باید ابزار مناسب این کار را داشته باشی.
بدون مداد رنگی مناسب می توان نقّاشی زیبا کشید؟ بدون کفش مناسب می توان کوهنوردی کرد؟
در هر کاری اگر می خواهی موفّق شوی، باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی»
کمال، قلم نی مناسب و کاغذ مخصوص خو شنویسی خرید. همین که به خانه رسید، وسایلش را جلویش گذاشت

و شروع کرد به نوشتن.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

این پاورپوینت در23اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خودمتن، گفت وگو,ببین و بگو،فکر کن بگو،بیشتر بدانیم،آیه های قرآن،کامل کنید، اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 287کیلوبایت

مطالب مرتبط