پاورپوینت درس 12 گوناگونی گیاهان علوم تجربی پایه چهارم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس 12 گوناگونی گیاهان علوم تجربی پایه چهارم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم گوناگونی گیاهان علوم تجربی چهارم

پاورپوینت درس گوناگونی گیاهان علوم تجربی پایه چهارم دبستان

گوناگونی گیاهان
مینا، سوسن و بنفشه به همراه خانواده های خود به جنگل

رفته بودند. بچّه ها در آنجا برای اوّلین بار گیاهانی را دیدند

که با گیاهان محلّ زندگی آنها تفاوت داشتند. بچّه ها

می خواستند بدانند که چگونه می توان این گیاهان را طبقه بندی کرد.
برای پاسخ دادن به این پرسش، دانش آموزان در گروه های

خود پیشنهادهای زیر را برای طبقه بندی گیاهان بیان کردند.
تعداد گلبرگ ها در گیاهان متفاوت است؛ پس برای دسته بندی،

تعداد گلبرگ ها را در نظر می گیریم.
برای دسته بندی گیاهان باید به شکل برگ های آنها توجّه کرد.
شکل ریشه ها برای دسته بندی گیاهان مهم است. شکل

ریشه ها برای دسته بندی گیاهان مهم است.
برای پی بردن به درستی یا نادرستی پیشنهاد های بچّه ها،

فعّالیت زیر را انجام دهید.
فعّالیت
شکل گیاه کدو و سوسن را مشاهده کنید و در گروه خود، جدول

را کامل کنید.

گلی را که در گروه خود بررسی کردید، با تصویر روبه رو مقایسه کنید و بخش های مختلف آن را پیدا کنید.
از گل تا دانه
قسمت بالای پرچم گل گلایل…

نمونه الایدپاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس 12 گوناگونی گیاهان علوم تجربی پایه چهارم دبستان

پاورپوینت درس 12 گوناگونی گیاهان علوم تجربی پایه چهارم دبستان

این پاورپوینت در24اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت, گفت وگو, جمع آوری اطّلاعات،فکرکنید،پیش بینی کنید اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1،303کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط