پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری هشتم

پاورپوینت درس 2 الکترونیک کاروفناوری پایه هشتم

پودمان های مرتبط با این پروژه:

پودمان الکترونیک

پودمان شهروند الکترونیکی 1

 پودمان نقشه کشی

 پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

 سایر پودمان های پایه هفتم مورد نیاز در این پروژه

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

 آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛

 طراحی و ساخت مدارات سادهٔ الکترونیکی؛

 اجرای لحیم کاری؛

 اندازه گیری کمیت های الکتریکی.

شیوه های دفع زباله های الکترونیکی (پیل ها و باتری های الکتریکی فرسوده): پیلِ وسایل الکترونیکی داراى مواد سمى مانند کادمیوم، سرب، نیکل و جیوه است. در کشور ما ایران، بیشترین پیلِ مصرف شده از نوع«نیک لکادمیوم» است. اگراین مواد بیش از اندازه به بدن ما برسند در بافت هاى بدن انباشته می گردند و ایجاد مسمومیت می کنند و سبب بروز بیمارى هاى مختلف می شوند. براى مثال، فلز سرب مشکل کم خونى به وجودمى آورد.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در61سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1/916کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط