پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم کاروفناوری نهم

پاورپوینت درس تاسیسات مکانیکی کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

محیط زندگی خود را بررسی کنید. دارای چه واحدهایی است؟ برای هر واحد چه

امکاناتی لازم است؟ به طور مثال برای آشپزخانه، امکاناتی همچون کاسهٔ ظرفشویی،

تهویهٔ هوا، سیستم لوله کشی آب سرد و آب گرم،
سیستم لوله کشی فاضلاب، یخچال و… لازم است. به این امکانات، تأسیسات مکانیکی

می گویند. چند شاخهٔ عمدهٔ تأسیسات مکانیکی در شکل 1-6نشان داده شده است.
کار غیر کلاسی
با توجه به شکل 1 -6 بررسی کنید در محل سکونت و مدرسهٔ شما، کدام یک از این

تأسیسات به کار رفته است؟

مطالب تکمیلی در مورد تقسیم بندی تأسیسات مکانیکی را در نرم افزار کار و فناوری پایهٔ نهم، مشاهده کنید.

شکل 2-6 ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در نگه داری و تعمیر
تأسیسات مکانیکی را نشان می دهد.
این ابزار و مواد مصرفی در بیشتر کارهای کلاسی این پودمان کاربرد دارند.

نکات ایمنى
• در صورتی که در تعمیر وسایل و تأسیسات مهارت کافی ندارید اقدام به تعمیر آن ها نکنید.
• هرگز در محیط کار شوخی نکنید.
• قبل از انجام دادن کار، روش کار با ابزار را آموزش ببینید.

تأسیسات

نمونه اسلاید پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در67سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید,لوح فشرده, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 2/605کیلوبایت

مطالب مرتبط