پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری نهم

پاورپوینت درس پودمان عمران کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

عمران
حوزه عمران یکی از گسترده ترین حوزه های کاری کشور است،

که از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
در این پودمان مهارت هایی از جمله طراحی و ساخت دیوار آجری ،کنده

کاری روی گچ و رنگ آمیزی را کسب می کنید.
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:
کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری
اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛
ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛
ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛
طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛
ساخت قطعات گچی؛
کنده کاری روی گچ؛
رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
زمینه های حوزۀ عمران
حوزهٔ عمران یکی از گسترده ترین حوزه های کاری کشور است.

دو زمینهٔ مهم از حوزهٔ عمران، سازه و حمل و نقل می باشند، شکل های

1-7و 2-7 بخش هایی از هر کدام از این زمینه ها را نشان می دهند.
با توجه به محدودیت های مدارس برای اجرای کار های مربوط به حوزهٔ عمران،

در این پودمان فقط به برخی از بخش های این حوزه پرداخته شده است.

آجر چینی
آجر، خشت خامی است که در کوره حرارت داده می شود

نمونه اسلاید پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

این پاورپوینت در60سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید,لوح فشرده, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 2/226کیلوبایت

مطالب مرتبط