انواع رنگ ها به عربی

انواع رنگ ها به عربی و فارسی

انواع رنگ ها به عربی

انواع رنگ ها به عربی و فارسی

تحقیق انواع رنگ ها به عربی و فارسی

تحقیق رنگ ها به عربی

تحقیق رنگ ها به عربی و ترجمه فارسی

انواع رنگ ها به عربی و فارسی

عربی فارسی
 احمر (حمراء ، حُمر)              قرمز
ارزق (زرقاء ، زُرق)             آبی
اسود(سوداء ، سود)                مشکی
اصفر(صفراء ، صُفر)             زرد
برتقالی(برتقالیة)                    نارنجی
وردی(وردیة)                       گلبهی
بنی(بنیة)                            قهوه ای
بیج                                   کرم
رمادی(رمادیة)                      خاکستری
ازرق فاتح                           آبی آسمانی
اخضر غامق                         سبز پررنگ(یشمی)
ارجوانی                             ارغوانی

 

takdoc.ir


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط