پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری هشتم

پاورپوینت درس امور اداری و مالى کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

سازمان
گروه هایی را که برای رسیدن به یک هدف، با هم کار می کنند، سازمان می نامند. سازمان های دولتی و بنگاه های

غیردولتی نمونه هایی از سازما نها هستند که برای انگیزه های اقتصادی، فرهنگی، مردمی و مانند آن ها تشکیل شده اند.

برای رسیدن به اهداف سازمان، به سازماندهی، راهبری، برنامه ریزی و پایش کارها نیاز است. سازماندهی و راهبری

درست، موجب رشد، گسترش و پایداری سازمان می شود.در سازمان های بزرگ براساس مأموریت و وظیفه ای که دارند،

اهداف و برنامه ها را دسته بندی می کنند و برای انجام دادن هر دسته از آن ها، ساختار سازمانی مناسب به وجود می آورند.

در نمودار 1-7 یک نمونه نمودار سازمانی نشان داده شده است.
بارش فکری
شناسایی واحدهای سازمانی: پدر یکی از دانش آموزان که یک کار تولیدی راه اندازی کرده است برای تسویه حساب به ادارهٔ

مربوطه مراجعه می کند. وی در عین حال نیاز به راهنمایی دارد. اکنون شما با بارش فکری در گروه و بررسی جدول 1-7،

به او بگویید برای تسویه حساب به چه بخش هایی برود.

نمونه اسلاید پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

 

نمونه اسلاید پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

نمونه اسلاید پاورپوینت درس هفتم کاروفناوری پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

 

این پاورپوینت در61سلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه خود,فعالیت کلاسی,فعالیت غیرکلاسی,تحقیق کنید, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 1/916کیلوبایت

 

 

 

 


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط