تحقیق درباره مضرات ماهواره برای خانواده

تحقیق درباره مضرات ماهواره برای خانواده

تحقیق درباره مضرات ماهواره برای خانواده

تحقیق دانش اموزی

تحقیق درسی درباره ضررهای ماهواره

تحقیق درباره ضررها و فایدهای ماهواره

تحقیق درباره مضرات ماهواره برای خانواده

تحقیق درباره مضرات ماهواره برای خانواده

تحقیق درباره مضرات ماهواره برای خانواده

اثرات ماهواره را مي توان در سه حوزه «اعتقادي»، «فرهنگي و اخلاقي» و «سياسي» مورد بررسي قرار داد و اين اثرات در مورد جوان عميق تر و شديد تر مي باشد :

الف) اعتقادي

از آن جا كه هر انسان به لحاظ ايدئولوژيك داراي يك سري مباني واعتقاداتي مي باشد ورفتار او نيز مطابق با نوع تفكر او نسبت به جهان وخداوند هست، پس بايد از اين مرزهاي اعتقادي دفاع كرده و آن ها را به نحو احسن بشناسد و مهمترين دشمن در عرصه اعتقادات، شبهات و تلقين هاي نادرست بوده و در زمان فعلي اين شبهات با رنگ و لعاب زيباتر خود را بروز مي دهند. متاسفانه ماهواره در شمار ابزارهايي قرار گرفته كه به مرزهاي عقيدتي انسان ها خصوصاً اسلام و به ويژه مكتب تشيع حمله ور شده و قصد دارد اساس اين مكتب را در هم بريزد. البته نا گفته نماند اغراض سياسي در اين مساله بي تأثير نيست.

ب) فرهنگي و اخلاقي

همان طور كه مي دانيد هويت انساني به فرهنگ وتمدن او بر مي گردد و انساني كه داراي فرهنگ وتمدن نباشد دچار بحران هويت گشته و از او يك شخصيت كاملاً وابسته و متكي به ديگران مي سازد و دائماً چشمش به ديگران بوده تا خود را همانند آن ها قرار دهد واين مطلب به ويژه در مورد ملت ايران كه داراي فرهنگ كهن واصيل مي باشد بسيار خطرناك بوده وتهديدي بسيار جدي به شمار مي آيد و از طرفي قوام جامعه به اخلاق و رعايت آن توسط افراد جامعه بر می گردد و زماني كه انسانيت، حريم هاي شخصي، اساس خانواده و … از بين برود، چنين جامعه اي از درون خالي شده و با تلنگري در هم مي ريزد واين مساله در مورد جوانان ونوجوانان مهم تر است. ماهواره از طريق پخش فيلم هاي پورنو و سكسی، شهوت برانگیز و غير اخلاقي كه نتيجه اي جز بي بند و باري، بي حيايي، مشوش شدن ذهن جوان و … ندارد به اين مقصد پليد دست پيدا مي كند.

ج) سياسي

از آن جا كه دشمنان ما با مسأله نظامي موفق به پيشبرد اهداف خود مبني بر تصرف و تسخير ايران اسلامی نشدند، بر همين اساس از ابزارهايي مانند ماهواره، اينترنت و … كمك گرفته اند تا مردم يك كشور را از طريق القاي شبهات و حرف هاي غير واقعي نسبت به نظام دلسرد كرده وآنها را به نوعي به دشمني با نظام دعوت مي كنند و اين اقدام از طريق راه هاي مختلف و در ظاهري بسيار زيبا و فریبنده و با اظهار كمك به مردم يك كشور صورت مي پذيرد.

مضرات ماهواره برای خانواده

مطالب مرتبط