انواع رنگ ها به عربی

انواع رنگ ها به عربی و فارسی

انواع رنگ ها به عربی

انواع رنگ ها به عربی و فارسی

تحقیق انواع رنگ ها به عربی و فارسی

تحقیق رنگ ها به عربی

تحقیق رنگ ها به عربی و ترجمه فارسی

انواع رنگ ها به عربی و فارسی

عربیفارسی
 احمر (حمراء ، حُمر)             قرمز
ارزق (زرقاء ، زُرق)            آبی
اسود(سوداء ، سود)               مشکی
اصفر(صفراء ، صُفر)            زرد
برتقالی(برتقالیة)                   نارنجی
وردی(وردیة)                      گلبهی
بنی(بنیة)                           قهوه ای
بیج                                  کرم
رمادی(رمادیة)                     خاکستری
ازرق فاتح                          آبی آسمانی
اخضر غامق                        سبز پررنگ(یشمی)
ارجوانی                            ارغوانی

 

takdoc.ir

مطالب مرتبط