More

پاور پوینت درس پنجم هدیه های آسمانی پایۀ پنجم دبستان

پاور پوینت درس پنجم هدیه های آسمانی پایۀ پنجم دبستان

پاور پوینت درس پنجم هدیه های آسمانی  پایۀ پنجم دبستان گل صد برگ خدای مهربان بر او سلام می فرستد. فرشتگان آسمان بر او سلام میفرستند. مسلمانان در سراسر زمین…

More

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی از نوزاد بپرسید! ناباورانه دور گهواره ی نوزاد حلقه زده بودند و با تعجّب و خشم به یکدیگر نگاه می کردند….

More

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست در سالن انتظار فرودگاه بودیم. سالن پر از مسافر بود. کنار من دختری…

More

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

درس دوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی تنها او نظم و هماهنگی كه در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟ می دانیم هم هی نیازهای دانه…

More

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان تدبّر کنیم آیات زیر را با دقّت بخوانید. و لا تستوِی الحسنةُ و ل ا لسّیِّئةُ ؛ اِدفع بِالّتی هِی احسنُ…

More

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه آداب زندگانی بدان که مردم بی هنر ،مادام بی سود باشد،چون مُغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛جهد کن که…

More

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم دورۀ اول متوسطه دوستی و پیوند با دیگران یکی از مهم ترین نیازهای انسان است .هنگامی که آدمی با مشکل یا مسئله ای رویارو…

More

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس سوم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه مثل آیینه متن های تعلیمی، با هدف آموزش و اندرز، نوشته شده اند، از این رو ، خواننده باید آهنگ…

More

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه

 پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم دورۀاول متوسطه درس2عجایبِ صُنعِ حق تعالی اين درس به توصيف زيبايي هاي طبيعت ميپردازد. توصيف يعني وصف نمودن و جزئيات و ويژگي هاي يك…

More

پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس اول فارسی نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه   نمونه اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس اول فارسی پایۀ نهم دوره اول…

More

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمانی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمانی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمانی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه روزی که اسلام کامل شد رسول اعظم هرگاه گروهی را برای مأموریتی به جایی می فرستاد، یکی از آنان…

More

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

درس چهارم پیام های آسمانی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه راهنما شناسی سال گذشته در درس «پیامبر رحمت » با ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم آشنا شدیم…